עריכת צוואות והסכמי ממון עד הבית - אתר צוואות עדים

אתר צוואות עדים - 
עריכת צוואות, הסכמי ממון בשירות אונליין
או עד הבית במחירים משתלמיםלייעוץ ופרטים התקשרו:
073-374-2828

בקשה לצו קיום צוואה
בקשה לצו קיום צוואה 


מחפשים קבלת צו קיום צוואה בדרך הקלה והמהירה ביותר?
צוואות עדים ועורכי הדין שלה בעלי 17 שנות ניסיון בתחום הירושות ידאג לכם לקבלת צו קיום צוואה בלי טירטורים ובזבוז זמן מיותר.
לפרטים והצעת מחיר מיידית התקשרו: 073-374-2828
 

קבלת צו קיום צוואה - בשירות אישי קרוב לביתך:


מהו צו קיום צוואה? למי מוגשת בקשה לצו קיום צוואה? מהם השלבים בהליך מימוש צוואה? מהי הדרך הקלה, המהירה והזולה ביותר לעריכת בקשת צו קיום צוואה באמצעות עורך דין? 

אף אחד מאתנו לא יחיה לנצח. ולכן, ביומנו האחרון נרצה כי האנשים הקרובים והיקרים לנו ביותר, יממשו את רצונותינו או את בקשותינו האחרונות בטרם לכתנו מהעולם. מימוש צוואה הוא השלב בו קרובי משפחה או החברים הקרובים, מתבקשים לטפל בקיומה של צוואת המנוח. לצורך כך יש להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה וזאת, בכדי לחלק את הרכוש והנכסים של הנפטר בהתאם לבקשתו. לשם כך, מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום וזאת לצורך זירוז ההליכים ובכדי לחסוך את הסחבת הבירוקרטית הכרוכה בכך. ללא הגשת בקשת צו קיום צוואה, לא ניתן להתחיל במימוש צוואת המנוח. צו קיום צוואה, נדרש לשם הוצאת הכתוב בצוואה אל הפועל וחלוקת הרכוש בהתאם לבקשת המנוח. 

קבלת צו קיום הצוואה ב 3 שלבים פשוטים:

  • הגשת בקשה - עורכי הדין שלנו ימלאו את כל הטפסים הנדרשים לזירוז מתן צו קיום הצוואה, ויגיש אותם לרשם לעינייני ירושה.
  • הגשת הצוואה לרשם לענייני ירושה - תוך 7 ימים מהתאריך משלוח של הבקשה לצו קיום הצוואה, יש למסור את הצוואה המקורית למזכירות הרשם לעינייני ירושה במחוז שאליו שלחנו את בקשת צו קיום הצוואה.
  • קבלת הצו מהרשם לעניניי ירושה - לאחר שיבדקו את כל הנתונים, יפרסמו בעיתון במידה ולא יוגשו התנגדויות יתקבל הצו לקיום הצוואה.

צו קיום הצוואה:

אנשים רבים בוחרים לערוך צוואה לפני מותם. בעת שנפטר מותיר צוואה, אי אפשר לחלק את הרכוש שלו או לתבוע זכויות על פי צוואתו ללא קבלת צו קיום צוואה( זאת על פי סעיף 39 לחוק הירושה). על מנת לתבוע זכות, יש להגיש בקשת צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני. זהו צו הצהרתי והוא מעניק תוקף מחייב לרצונו של הנפטר הכתוב בצוואתו. רק לאחר קבלת צו קיום צוואה, ניתן לחלק את כל רכושו ועזבונו של הנפטר. חלוקה שבאה לידי ביטוי בצוואתו. על מנת למנוע את מתן הצו (בשל התנגדות לכשרות הצוואה או לנוסח שלה), יש להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה. 

מיהם מבקשי צו קיום הצוואה:


המוטבים בצוואה, הם אלו היכולים ליזום את הליך בקשת צו קיום צוואה. אלו הצדדים הרשומים בצוואה. בנוסף, נושים של אחד היורשים הכתובים בצוואה, המעוניינים לתת  תוקף לצוואה יכולים ליזום גם הם הליך בקשת צו קיום צוואה וזאת בשל הצורך שלהם לקבל את חלקו של האדם החייב להם הכתוב בצוואה. 

הגשת צו קיום הצוואה:


בקשת מתן צו קיום צוואה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה. הבקשה מוגשת במחוזות בהם שהה הנפטר טרם מותו. (במקרים מסוימים, ניתן לבקש את מתן הצו מבית המשפט). לאחר קבלת בקשה לצו קיום צוואה, מחויב רשם לענייני ירושה בפרסום עצם הגשת הבקשה הן בעיתונות היומית והן ברשומות וזאת, לצורך יידועם של יורשים פוטנציאליים או מתנגדים לצוואת הנפטר, כי בקשה למתן צו לקיום צוואה, הוגשה לרשם לענייני ירושה. מטרתן של ההודעות הינה ליידע כי צוואת הנפטר תקבל תוקף מחייב ותוצא לפועל ולכן, המתנגדים לכך או אנשים אשר לא ידעו כלל על דבר פטירתו של המנוח או על קיומה של הצוואה, יוכלו לערער וכן להתנגד לצוואה בטרם תקבל הצוואה תוקף מהרשם על ידי מתן צו קיום צוואה. 

הליך הוצאת צו לקיום הצוואה:

קיימות שתי דרכים להגשת בקשה למתן צו קיום צוואה:
- משלוח באמצעות דואר רשום או הגשה במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז הרלוונטי עבור המגישים( בו שהה הנפטר טרם מותו ) 

מוגשת במחוז בו היה מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו. יש להגיש את הבקשה בארבעה עותקים הכוללים מקור ושלושה העתקים על הבקשה לכלול בנוסף : שני שוברי תשלום או אישור על ביצוע התשלום באינטרנט, טופס בקשת מתן צו קיום צוואה (על המבקשים לחתום על הבקשה ולאמת את חתימתם בתצהיר בפני עורך דין, נוטריון, שופט, דיין או ראש רשות מקומית), תעודת פטירה של המנוח (מקורית או העתק נאמן למקור), תעודת פטירה של יורש במקרה ואחד היורשים הכתובים בצוואה הלך לעולמו. (יש להציג תעודת פטירה מקורית או העתק שלה), צוואה מקורית, אישור בדבר הודעה לכל היורשים, אישור כי היורשים מודעים לעובדה כי הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה (מסמך חתום על ידי כל היורשים המאשר כי הם יודעים על הגשת בקשה לצו קיום צוואה), הגשת ספחי דואר רשום המעידים כי נשלחה הודעה לכל אחד מהיורשים על פי כתובתו וייפוי כוח (במידה ומגיש הבקשה למתן צו ירושה, מיוצג על ידי עורך דין יצורף ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור של ייפוי הכוח).

הגשת בקשת צו קיום צוואה מקוון
-בקשה זו מוגשת באתר האפוטרופוס הכללי. ההגשה באמצעות רשת האינטרנט, מתבצעת רק אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
-צוואה מקורית קיימת בידי האדם המגיש את הבקשה
-הצוואה המקורית מופקדת אצל הרשם לענייני ירושה ועותק נוסף קיים אצל האדם המגיש את הבקשה
-במידה ובית המשפט לענייני משפחה אישר את הצגת העתק הצוואה בתור הוכחת צוואה מקורית ובידי מגיש הבקשה מצוי עותק הצוואה. 

טיפול בבקשת צו לקיום הצוואה:


לאחר הגשתה של בקשת מתן צו קיום ירושה לרשם לענייני ירושות, מועברת הבקשה לבדיקה במזכירות ובמשרדי רשם הירושות שם נבדק האם קיימת צוואה אחרת אותה הפקיד המנוח בעבר או האם קיים זיכרון דברים(במקרה של מתן צוואה בעל פה), האם נפתח תיק על שם המנוח בידי אדם אחר, האם הבקשה הוגשה על פי הנהלים וכל הפרטים מולאו כראוי וצורפו כל המסמכים הרלוונטיים. לאחר סיום הבדיקה, מפרסמת המזכירות הודעה בעיתון היומי אודות הגשת בקשת מתן צו קיום ירושה הכוללת את פרטיו של המנוח ומזמינה את המעוניינים בהגשת התנגדות למתן הצו וזאת בתוך שבועיים מיום פרסום ההודעה (או במועד מאוחר יותר בהתאם להחלטת הרשם) ההודעה מיועדת לכל מי שרואה עצמו כנפגע או שיש לו התנגדות לצוואה או להליך הוצאת הצו, להשמיע את טענותיו ולהגיש התנגדות. עותק של בקשה לצו קיום צוואה יש לשלוח לתגובת האפוטרופוס הכללי (כשבמקרים מסוימים, מצטרף האפוטרופוס הכללי להליך וזאת כדי להגן על אינטרסים של מי מהצדדים במקרה בו הזוכה בצוואה הוא קטין, חוסה או אדם המצוי תחת השגחת האפוטרופוס הכללי. אם לא מוגשת בקשת התנגדות, תוגש לרוב הבקשה בתוך חודשיים. במקרה שקיימת התנגדות לצו קיום צוואה כלשהוא, תועבר הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה להמשך טיפולי בבית המשפט לענייני משפחה. 

בקשת צו לקיום הצוואה, בשירות אישי ומהיר של אתר צוואות עדים:


אתר "צוואות עדים" מספקת שירות מהיר, זמין  וקל בפריסה ארצית. בשיחת טלפון אחת, תפגשו עם עורך דין מומחה בתחום דיני ירושה וצוואות אשר יערוך עבורכם בקשת צו קיום צוואה על פי הדרישות והצרכים שלכם.


אז איך מתחילים? פשוט! 

הכל מתחיל בשיחת טלפון אחת! ואנחנו לרשותכם.
מה נדרש ממכם:
  • צוואה המקורית.
  • מתקשרים לאתר צוואות עדים בטלפון  073-374-2828
  • עורך דין שלנו דואג עבורכם להגשת כל הטפסים וזירוז התהליך.
  • זהו! יש לכם צו קיום צוואה בצורה המהירה והיעילה ביותר!

צוואות עדים - לשירות קבלת צו קיום צוואה בפריסה ארצית 
לפרטים והצעת מחיר התקשרו:  073-374-2828
logo בניית אתרים